Herstel Oosterpark ruimt het Oosterpark op

opschoondag

Tijd voor actie! Stichting Herstel Oosterpark heeft de Landelijke opschoondag van zaterdag 19 maart 2016 aangegrepen om het Oosterpark op te ruimen. Een flink karwei met al dat bouwafval dat nog in het gras slingert. Daarnaast hebben we de bloemen geteld. Anderhalf miljoen bollen, dat moet toch sporen hebben achtergelaten!

We hebben vijf bijna volle vuilniszakken gevuld met o.a. plastic, weggooiaanstekers, blikjes, resten bouwmaterialen etc.