Media

De renovatie van het Oosterpark in de Media

De Brugkrant

Vermoeden van asbest in Kiosk De Piramide Oosterpark

De ge­meen­te was sinds 2013 of­fi­ci­eel op de hoog­te van het re­de­lijk ver­moe­den van aan­we­zig­heid van as­best in De Pi­ra­mi­de. Het pi­ra­mi­de­vor­mi­ge ho­re­ca­ge­bouw in het Oos­ter­park is met de ver­bou­wing van het Oos­ter­park ge­sloopt. Toch heeft de ge­meen­te de be­heer­ster […] 16-10-2015

Krentenbollen voor fietsers Oosterpark

Van­daag star­ten in het Oos­ter­park werk­zaam­he­den om de wa­ter­af­voer te ver­be­te­ren. Alle grote gras­vel­den krij­gen een nieu­we drai­na­ge. Van­we­ge de vei­lig­heid mag er tij­de­lijk, on­ge­veer tot de zomer, niet ge­fietst wor­den in het park. Er is een om­lei­ding in­ge­steld. Als […]

Fotowedstrijd ‘Ik hou van het Oosterpark’

Het Oos­ter­park wordt op 26 sep­tem­ber of­fi­ci­eel her­o­pend. Voor de ge­le­gen­heid is een fo­to­wed­strijd ge­or­ga­ni­seerd. Tot en met 10 sep­tem­ber kun je mee­doen. Tot en met 10 sep­tem­ber kun je mee­doen aan de fo­to­wed­strijd ‘Ik hou van het Oos­ter­park’. Hou [… 01-09-2015

Tweede deel renovatie Oosterpark van start

De op­knap­beurt van het Oos­ter­park is hal­ver­we­ge. Eind is het twee­de en laat­ste deel van de uit­voe­ring ge­start: het kap­pen van nog 58 bomen en de sloop van het oude sport­ge­bouw­tje. Daar­na wordt de vij­ver uit­ge­breid en komt er drai­na­ge […]

Bewoner naar de rechter om project Verdubbeling Oosterpark

Stads­deel Oost wil het Oos­ter­park ver­gro­ten, en ruim­te bie­den aan grote eve­ne­men­ten. Dan moe­ten onder meer een kwart van alle bomen ge­kapt. Veel om­wo­nen­den zijn fel tegen. Buurt­be­wo­ner Ernst Son­ne­veldt stapt naar de rech­ter. “Een ver­dub­be­ling van het Oos­ter­park le­vert […] 15-04-2014

Parool

 

Oosterpark als levend laboratorium voor hardlopers …

Het Oosterpark in Amsterdam verandert komende lente in een levend laboratorium. Iedereen kan er proefkonijn komen spelen…
06-12-15 12:30

Onderzoek naar verbetering afvoer regenwater Oosterpark …

Er komt een onderzoek naar de aanhoudende problemen met de afvoer van regenwater in het Oosterpark. Sinds de renovatie van het park zijn overal enorme plassen zichtbaar…
02-12-15 11:09

Nog maar ruimte voor twee evenementen in nieuw Oosterpark …

Het aantal grote evenementen in het Oosterpark wordt teruggebracht van vijf naar twee… de renovatie van het Oosterpark is het terrein minder geschikt voor grote evenementen, schrijft het stadsdeel in een evaluatie van het …
01-12-15 15:00

In het nieuwe Oosterpark zijn zelfs de mannen met bier bang in het donker …

Het Oosterpark is sinds de renovatie opvallend donker. De ‘bewoners’ verdenken het stadsdeel van boze opzet, Oost zegt dat er weinig is veranderd.Zo…
13-10-15 16:00

Trouw

Rondslingerend vuil, gevels die worden ondergepiest of -gekotst, maar vooral dat geluid. Dat verschrikkelijk hinderlijke geluid. Deze klachten domineerden de afgelopen weken het nieuws over de vele festivals in Amsterdam. 350 huisvest de …

19/08/15 15:06

Bassen in het park

In stadsparken her en der klinken ze deze zomer elk weekend, de zware bassen van het groeiende aantal dancefestivals. Tot ergernis van veel omwonenden.Er schijnt een ransuil te zitten, met jonkies zelfs. Dat zeggen althans buurtbewoners die vaak …

07/08/15 01:32

Oost Online

De renovatie van het Oosterpark lijkt een mislukking. Bij de ‘verdubbeling van het Oosterpark’ waren er twee uitgangspunten. De aanpak van de drainering was noodzakelijk omdat het park nogal drassig was en achterstallig onderhoud moest worden weggewerkt. Arend Wakker van de stichting Herstel Oosterpark laat zien dat er aan de wateroverlast niets is verbeterd, maar zelfs groter is dan voorheen.
26 januari 2016

Nieuwbouw Metis in Oosterpark deze zomer van start

Het Metis Montessori Lyceum aan de rand van het Oosterpark gaat uitbreiden. De bouwvergunning werd eind vorig jaar afgegeven en nu ook de financiën rond zijn gaat de bouw van start.
27 januari 2016

Evenementen in parken: Vrienden mogen niet mee evalueren

Bij opening van het Oosterpark schepte Ivar Manuel, D66 en voorzitter van het dagelijks bestuur van Oost, nog op over de goeie samenwerking met de Vrienden van het Oosterpark. Maar bij de evaluatie van het evenementenbeleid zijn de Vrienden van het Oosterpark, maar ook die van het Flevopark en Park Frankendael niet betrokken.

Renovatie Oosterpark deels terugdraaien
De renovatie van het Oosterpark is een heel eind gevorderd. Eind september is de officiële opening. Niet iedereen is tevreden met het resultaat. De actiegroep ‘Omsingeling Oosterpark’ in ieder geval niet. Woordvoerder Ernst Sonneveldt wil overleg met burgemeester Van der Laan om het park aan te passen. Minder asfalt en wat meer bomen. Hij verwacht een reactie van de burgemeester. Kijk en luister naar zijn verhaal.

08 september 2015

Hotel Arena breidt uit in Oosterpark

Hotel Arena in de ‘s-Gravesandestraat wordt uitgebreid met een nieuwe hotelvleugel en twee grote moderne paviljoens met een café/restaurant en ruimte voor vergaderingen en evenementen.
06 juli 2015

Actievoerders reageren op renovatie bij heropening Oosterpark

Hoe reageren de twee actievoerders van ‘De omsingeling van het Oosterpark’ nu bij de heropening op het resultaat tot nu toe? Het is niet alles kommer en kwel…
27 september 2015

Gerenoveerd Oosterpark is weer open, maar er is nog veel te doen

Het Oosterpark is weer open. En dan ook echt open, want er is veel open ruimte gecreëerd in het deel van het park dat op de schop is genomen. Verborgen gebouwen maken nu deel uit van het park en krijgen een nieuwe bestemming als hotel. Bomen en struiken zijn er opvallend minder en nieuwe aanplant moet nog tot wasdom komen.
27 september 2015