Rapport aanbesteding Verdubbeling Oosterpark

DSCF0474

In het eerste rapport ‘Wateroverlast als gevolg van het Project Verdubbeling Oosterpark’ kwamen een groot aantal gebreken aan het licht in de werkaanpak van het projectbureau ‘Verdubbeling Oosterpark’ c.q. gemeente Amsterdam. In het aan te bieden rapport over de aanbesteding komen de oorzaken en gevolgen van voornoemde gebreken aan het licht.

De hoofdconclusies van het rapport ‘Onderzoek naar de Aanbesteding project Verdubbeling Oosterpark zijn:
* De aanbestedingsprocedure is niet transparant verlopen.
* De aanbestedingsprocedure had opnieuw moeten worden doorlopen.
* De schijn wordt gewekt dat de aanbesteding naar een specifieke aannemer is toegeschreven.
* Er is niet duurzaam aanbesteed, dit is (o.a.) in strijd met het Amsterdamse duurzame inkoopbeleid.
* De aanbesteding is niet doelmatig; de aan het project gestelde doelen zijn steeds geherformuleerd, zodat onduidelijk is wát ervan is bereikt.
* Er is onvoldoende contractmanagement: Onvoldoende regie en (o.a. financiële) controle van de gemeente Amsterdam, met als gevolg dat wat is opgeleverd, niet wenselijk is of afwijkt van belangrijke doelen.

Dit rapport heeft tot doel het college van B&W, de gemeenteraad, de landelijke overheid en de Amsterdamse bevolking in kennis te stellen van de bevindingen, én om conclusies te trekken.

AANBESTEDINGSRAPPORTFINALMETCOVERENWIT

Klik hier om het rapport te downloaden:
Aanbestedingsrapport