Rapport van onze stichting inzake wateroverlast Oosterpark

15-2-16 (2)
Wij zijn het beu dat Wethouder Choho steeds weer de adviezen van zijn ambtenaren accepteert en klakkeloos ‘verdedigt’ in de gemeenteraad, t.w. het reeds maanden ‘vooruitschuiven’ van de onderzoeken en oplossingen inzake de wateroverlast in het Oosterpark.

Wethouder Choho stelt hier in een brief d.d. 26 januari 2016 aan Gemeenteraad dat onderzoeksrapport van de gemeente in februari 2016 wordt verwacht:

Wethouder Choho stelt: “Vervolgacties” “De resultaten van het onderzoek van Grontmij worden in februari verwacht. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn en wat de kosten van deze maatregelen zijn. Tot deze maatregelen geëffectueerd worden, zal stadsdeel Oost alle maatregelen treffen die nodig zijn om schade aan de bomen te voorkomen en blij-ven bijvoorbeeld de pompen in werking”.

Ook kunt u de wethouder dit alles ‘zien’ zeggen op de Fb pagina van Herstel Oosterpark. Gisteren in de commissievergadering heeft Choho het opeens over ‘maart’ als moment voor het onderzoeksrapport van de gemeente.
Dit staat ook in het artikel van het Parool gisteren

Wij overwegen nu een kort geding tegen de gemeente Amsterdam om zo af te dwingen dat de rechter ons spoedeisend belang overneemt (de bomen verzuipen, er MOET wat gebeuren), dat alle incompetente werkzaamheden in en rondom het Oosterpark onmiddellijk stoppen (inclusief opschorten werkzaamheden en vergunningen ondergrondse parkeergarages en het kappen van bomen en struiken).

Wateroverlast-als-gevolg-van-Verdubbeling-Oosterpark-definitief-10-februari-2016-v2