Herstel Oosterpark naar rechter om 1 mei viering FNV

grasveld300316

Sgrasveld300316tichting Herstel Oosterpark spant een kort geding aan tegen de Gemeente Amsterdam. Dat heeft de Stichting unaniem besloten. Reden hiervoor is het laten doorgaan van de 1 mei festiviteiten in het Oosterpark. De Stichting vindt dat verdere verslemping van de bodem van onder meer de ligweiden en de schade aan de gewassen moet worden voorkomen. Dit is noodzakelijk omdat na de renovatie van het Oosterpark de bodem zodanig is verslempt dat het water erop blijft staan. Na regenbuien veranderen ook nu al grote delen van de ligweiden in plassen, die nog dagen blijven liggen.

Grote hoeveelheden mensen veroorzaken een grotere druk op de bodem en een nog grotere wateroverlast. Dit levert verdere schade aan de grassen en gewassen op. Helemaal nu er juist op grote stukken gras bloembollen zijn geplant. Herstel Oosterpark heeft in een eerder stadium willen meedenken over alternatieve locaties buiten het Oosterpark. Ook heeft zij grote zorgen geuit dat de enige door het FNV gesteld geschikte “evenemententerrein” het Oosterpark door de groenbakken geen ruimte biedt aan grote groepen mensen.

De burgemeester is hier vreemd genoeg niet verder op ingegaan in zijn besluit om het FNV toe te staan het Oosterpark toch als locatie toe te wijzen. De burgemeester heeft in een gesprek met AT5 aangegeven ook zorgen te hebben over het park en hoe het is opgeknapt. Stichting Herstel Oosterpark vindt het al met al onbegrijpelijk dat de activiteiten toch in het Oosterpark gehouden kunnen en mogen worden.