Evenementenvergunning verleend aan de Highland Games!

Hammerwerfen-sterling

Hammerwerfen-sterlingDe deelgemeente Oost heeft besloten aan het nieuwe evenement de Highland Games een vergunning te verlenen. Dit werd bekend, vlak na het festival van het FNV, dat niet alleen bij ons maar ook bij de Amsterdamse Gemeenteraad nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. Wij vielen zowat van onze stoel. Had de bestuursvoorzitter van de deelgemeente Oost dhr. Ivar Manuel niet een heel hoop misbaar gemaakt over het FNV festival? Was hij het niet roerend met ons eens, dat dit een aanslag was op het toch al kwetsbare park vond? Had hij persoonlijk de burgemeester niet afgeraden de FNV in het Oosterpark toe te laten?

De Highland Games, waar grote sterke mannen in Schotse rokjes met boomstammen gooien, grote stenen in de rondte slingeren en met touwtrekken hun hakken diep in de kwetsbare bodem van het Oosterpark zetten. Komen hier ook weer eettentjes en zweefmolens? Is er een wedstrijd? Wordt er getouwtrek tegen vrachtwagens, op de grasmat? Ten koste van de grasmat waartegen door de FNV beschermende maatregelen moesten worden genomen? Maatregelen die overigens niets geholpen hebben. Want niet alleen de grasmat is aangetast, ook de onderliggende veenbodem wordt met inklinking bedreigd wanneer daar zware machines overheen gaan. Dit zal wateroverlast in de toekomst nog groter maken!

De FNV heeft €30.000 borg moeten betalen om er voor te zorgen dat zij voorzichtig met het park zouden omspringen. Wij vragen ons af of de organisatie van de Highland Games aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de FNV. Van waar dan de snelle afgifte van een vergunning voor de Highland Games?. Op 28 mei worden de Highland Games gehouden en er is dus amper twee weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. De wettelijke procedure is 6 weken en dus wordt wederom de termijn overschreden. De bezwaarcommissie zal, zoals zo vaak pas na het evenement bij elkaar komen en dus is het onmogelijk om voor die tijd een bezwaarschrift behandeld te krijgen, tenzij men naar de voorzieningenrechter stapt en om een voorlopige voorziening vraagt. Is het de bedoeling dat de burger van bezwaar afziet?

Wordt er door de gemeente Amsterdam met twee maten gemeten? Het lijkt er in ieder geval sterk op.