Stichting Herstel Oosterpark draagt rapport Aanbesteding Oosterpark over aan Brussel

download

download

De brief d.d. 28 september jl. van wethouder Choho aan de Stichting Herstel Oosterpark (met antwoorden en reacties op het onderzoeksrapport ‘Aanbesteding project ‘Verdubbeling Oosterpark’) is deze week overlegd aan OLAF, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding van de Europese Commissie. Dit bureau onderzoekt allerlei onregelmatigheden variërend van verduistering, frauduleuze declaraties en fouten bij openbare aanbestedingen tot douanefraude.

Na een kort onderzoek is gebleken dat de brief van Choho vol staat met feitelijk aantoonbare onjuistheden.  Inhoudelijk wordt de brief echter ook onderschreven door het College van B&W van Amsterdam, zonder ook maar een kritische vraag of opmerking richting BC Oost, dan wel een vraag of verzoek om nadere toelichting van Stichting Herstel Oosterpark.

De komende periode zal de Stichting Herstel Oosterpark op verzoek van Brussel álle het door hen geconstateerde en gedocumenteerde feitenrelaas nader openbaren en toelichten. De Stichting heeft inmiddels begrepen dat bestuurders en raadsleden (Gemeenteraad en Bestuurscommissie Oost) benaderd zullen worden voor nader onderzoek, evenals ambtenaren, aannemers en eigenaren van onroerend goed rondom het Oosterpark.

 

De link naar OLAF, Europees Bureau voor Fraudebestrijding: http://ec.europa.eu/antifraud/home_nl

 

De brief die wethouder Choho verstuurd heeft aan de Stichting Herstel Oosterpark.

 

Antwoord-Choho